Sterilizacija kuja i mačaka

Sterilizacija kuja i mačaka

Sterilizacija kuja i mačaka

 Vlasnici nas često pitaju sterilizirati svoju kuju ili mačku ili ne, te koje su prednosti ako to učine.  Sa medicinskog stajališta sterilizacija je dobra preventiva mnogih patoloških stanja koja se mogu javiti u kasnijoj dobi Vaše ljubimice.
Tako naprimjer ranom sterilizacilom (prije prvog tjeranja) prevenira se nastanak tumora mliječne žlijezde čak i do 99%, također bolesna stanja vezana na ženske spolne organe pyometra, tumori jajnika , tumori maternice,tumori vagine, ciste, prolapsusi vagine, vaginalne hiperplazije, torzija maternice.
Također sterilizacijom ćemo izbjeći ne željene lažne trudnoće koje su vrlo česte kod kuja.
Sterilizacija je od  velike koristi kod kontrole endokrinih bolesti npr. dijabetes, a životinje koje boluju  npr. od epilepsije ne bi trebalo pariti pa iz tog razloga preporuča se sterilizacija.
Ako želite da Vaša ljubimica ima potomstvo naša je preporuka da osma godina života bude granica do koje će ona biti spolno aktivna nakon toga preporučamo da se napravi sterilizacija kako bi ste izbjegli neželjenu patologiju na ženskim spolnim organima koja je kod kuja vrlo učestala.

Go back

Naš tim

Goran Azenić, dr.vet.med.

Bernarda Boban Paar, univ.mag.vet.med.

Sandra Damijanić, dr.med.vet.

.