Inhalaciona (plinska) anestezija

Inhalaciona (plinska) anestezija

Inhalaciona anestezija se za sada smatra najsigurnijim vidom anestezije u maloj praksi. Ovaj vid anestezije omogućava da se anestetik dozira prema potrebama kirurga i zdravstvenom stanju same životinje.
Za razliku od inhalacione, injekciona anestezija se ne može dobro kontrolirati, a kako svako živo biće zahtijeva individualni prisup ( ne postoji univerzalna doza) takav vid anestezije se sve više napušta.
Takođe, u hitnim slučajevima kada dođe do zastoja rada kardiorespiratornog sustava, umjetno disanje i reanimacija je izuzetno lakša i kvalitetnija sa aparatom za inhalacionu anesteziju. Neke operacije je i nemoguće izvoditi bez inhalacione anestezije kao što je na primjer kirurška korekcija dijafragmatske hernije i operacije na i u grudnoj duplji. Oporavak životinja koje su bile u plinskoj anesteziji je brži i lakši. U veterinarskoj ambulanti "VET-svijet" radimo sa novim anesteziološkim aparatom posebno dizajniranim za rad s kućnim ljubimcima.Go back

Naš tim

Goran Azenić, dr.vet.med.

Bernarda Boban Paar, univ.mag.vet.med.

Sandra Damijanić, dr.med.vet.

.